Har politiet lov til å ta bilder av deg?

Har politiet lov til å ta bilder av deg?

I dagens digitale verden er det vanskelig å unngå kameraer og overvåkning. Politiet har også vært i stand til å benytte seg av teknologiske fremskritt, men har de rett til å ta bilder av deg? I denne artikkelen vil vi utforske loven rundt politiets mulighet til å ta bilder av personer og hva du kan gjøre hvis du føler deg overvåket.

Hva sier loven?

Ifølge norsk lov har politiet rett til å ta bilder av personer i visse situasjoner. De kan ta bilder i etterforskning av straffbare handlinger, for eksempel ved kriminelle handlinger på offentlig sted eller ved trafikkulykker. De kan også ta bilder for å identifisere mistenkte eller vitner til en forbrytelse.

Det er imidlertid viktig å merke seg at politiet må følge bestemte retningslinjer når de tar bilder av personer. De må ta hensyn til personvernet og unngå å ta bilder som ikke er nødvendige for etterforskningen. De kan heller ikke ta bilder som er støtende eller krenkende for den som blir fotografert.

Hva kan du gjøre hvis du føler deg overvåket?

Hvis du føler deg overvåket av politiet eller andre, er det viktig å vite at du har visse rettigheter. Du kan be om å få vite hvorfor du blir fotografert og hva bildene vil bli brukt til. Hvis du ikke samtykker til å bli fotografert, kan politiet ikke tvinge deg til det med mindre det er nødvendig for etterforskningen av en straffbar handling.

  Bli ekspert i fotografering: Hvordan ta gode bilder?

Hvis du mener at politiet har brutt loven når de tok bildene, kan du klage til Spesialenheten for politisaker. De vil undersøke saken og eventuelt iverksette tiltak hvis politiet har gjort en feil.

Hva med overvåkingskameraer?

Politiet kan også benytte seg av overvåkingskameraer på offentlig sted. Dette kan være for å overvåke trafikken eller for å forebygge kriminalitet. Når det gjelder overvåkingskameraer, må politiet også følge bestemte retningslinjer.

Kameraene må være synlige og informasjon om overvåkingen må være tilgjengelig for publikum. Kameraene kan ikke ta bilder av områder hvor personvernet til publikum kan bli krenket, for eksempel innsiden av private hjem. Politiet kan heller ikke overvåke personer uten en god grunn og i henhold til loven.

Konklusjon

Politiet har rett til å ta bilder av personer i visse situasjoner, men de må følge bestemte retningslinjer og ta hensyn til personvernet. Hvis du føler deg overvåket eller mistenker at politiet har gjort en feil, kan du klage til Spesialenheten for politisaker.

Når det gjelder overvåkingskameraer, må politiet også sørge for å fjerne opptakene etter en viss tid, med mindre det er nødvendig for etterforskning av en forbrytelse. Det er også viktig å merke seg at politiet ikke kan bruke overvåkingskameraer til å overvåke privatlivet til enkeltpersoner uten en god grunn.

Det er også viktig å være klar over at det ikke bare er politiet som kan overvåke deg. Private bedrifter og organisasjoner kan også benytte seg av overvåkingskameraer og andre former for overvåkning. Det er derfor viktig å alltid være bevisst på din egen personvern og beskytte deg selv mot uønsket overvåkning.

Som en siste påminnelse er det viktig å huske at selv om politiet har visse rettigheter til å ta bilder og overvåke visse områder, er det viktig å alltid beskytte ditt eget personvern og være bevisst på hvordan du opptrer i det offentlige rom.

FAQ

 1. Kan politiet ta bilder av meg hvor som helst og når som helst?
  Kan man filme på privat eiendom?

Nei, politiet kan bare ta bilder av personer i visse situasjoner, som for eksempel etterforskning av straffbare handlinger.

 1. Kan jeg nekte å bli fotografert av politiet?

Hvis du ikke samtykker til å bli fotografert, kan politiet ikke tvinge deg til det med mindre det er nødvendig for etterforskningen av en straffbar handling.

 1. Hva kan jeg gjøre hvis jeg føler meg overvåket av politiet?

Hvis du føler deg overvåket av politiet eller andre, kan du be om å få vite hvorfor du blir fotografert og hva bildene vil bli brukt til. Hvis du mener at politiet har brutt loven når de tok bildene, kan du klage til Spesialenheten for politisaker.

 1. Kan private bedrifter også overvåke meg?

Ja, private bedrifter og organisasjoner kan også benytte seg av overvåkingskameraer og andre former for overvåkning.

 1. Hva kan jeg gjøre for å beskytte mitt eget personvern?

Det er viktig å alltid være bevisst på ditt eget personvern og beskytte deg selv mot uønsket overvåkning, for eksempel ved å unngå områder med synlige overvåkingskameraer eller dekke til kameraer på offentlig sted når det er mulig.

Rate article
Comments: 2
 1. Bjørn

  Situasjoner der politiet kan ta bilde – hvor står det i loven?

  Hei, :)

  Hvor i loven står det at politiet kan ta bilder? F.eks. ifm. etterforskning av straffesak. Det fremgår ikke hvilken § eller lov i denne artikkelen.

  Svar
  1. Sam Davies (author)

   Hei Bjørn,

   Takk for spørsmålet ditt. I henhold til norsk lov har politiet rett til å ta bilder i visse situasjoner, spesielt i forbindelse med etterforskning av straffesaker. Denne retten er regulert i Politiloven og Straffeprosessloven.

   I Politiloven § 7 gir det politiet generelle fullmakter for å forebygge, oppdage og etterforske straffbare handlinger. Mens Straffeprosessloven, spesielt i kapittel 2, omhandler politiets etterforskningsmetoder. Det er imidlertid ikke spesifikt nevnt om fotografering i disse lovene, men det antas å være inkludert i politiets generelle etterforskningsfullmakter.

   For mer detaljert informasjon og spesifikke paragrafer, anbefaler jeg å konsultere med en jurist eller kontakte politiet direkte for å få en mer inngående forståelse av lovgivningen rundt dette emnet.

   Svar
Legg til kommentar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Har politiet lov til å ta bilder av deg?
Hvordan fjerne bilder av seg selv på Google?
Hvordan fjerne bilder av seg selv på Google?